Our Products
หมวดหมู่
Product > เทปอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminum Foil Tape) > เทปอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminum Foil Tape)
ชื่อสินค้า : เทปอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminum Foil Tape)
รุ่นสินค้า : ขนาด 50 มม. (2 นิ้ว), ขนาด 64 มม. (2.5 นิ้ว)
รายละเอียดย่อ :
เทปอลูมิเนียมฟอยล์ SJ AEROVENT ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์และใช้ในงานซ่อมแซมต่าง ๆ
รายละเอียด :

เทปอลูมิเนียมฟอยล์ SJ AEROVENT เทปกาวที่ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์ สามารถใช้ในงานซ่อมแซมต่าง ๆ เช่น ใช้ปิดทับอุปกรณ์ที่มีรอยรั่ว หรือช่วยใช้เสริมประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ได้ เช่น การใช้ในการเชื่อมต่อท่อฟอยล์กับพัดลมท่อดูดอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ กลิ่น หรือฝุ่นผงต่าง ๆ หลุดออกจากช่วงรอยต่อ